Afdeling: NOORD- EN ZUID BEVELAND

Nieuwsbrief 'Ons Bijenbrood' mei 2018

DIT IS EEN GEKOPIEERDE VERSIE VAN HET 'ONS BIJENBROOD' 

WILT U EEN ORIGINEEL ONTVANGEN? NEEM DAN CONTACT OP VIA imkersdebevelanden@gmail.com

 

Mededelingenblad imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland
Redactie Cindy de Jonge
Mei 2018
1
ONS BIJENBROOD
Mededelingenblad imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland


- mei 2018 -Voorwoord
2018 begint mooi, het beloofd wat te worden dit jaar met deze hoge temperaturen.
De dracht staat mooi in bloei, en de eerste rondes naar de boomgaarden zijn ook al in volle
gang of wellicht al afgerond. Hierbij komt ook dat het zwermseizoen officieel is begonnen, de
eerste telefoontjes en berichten van bijenzwermen zijn alweer binnen. Nu is het ook de tijd dat
de volken op goede sterkte komen, en we allemaal achter de volken aanlopen met extra
broekkamers en wellicht ook al een aantal honingkamers. Iedereen een goed bijenjaar
toegewenst en laat de honing maar komen!


NBV het land in
Op 3 april jl. heeft de NBV een avond georganiseerd in Kapelle, voor alle besturen van de Groep
Zeeland. Dit onder de noemer NBV het land in. Met dit initiatief willen zij vraagstukken en ideeën
bij alle afdelingen in het land te verzamelen, en in de toekomst hiermee aan de slag te gaan als
organisatie om ons beter te kunnen ondersteunen. Deze avond is zeer goed ontvangen, en wij
hopen hier in de toekomst meer over te kunnen vertellen.


Zwermtocht
Op 31 mei as. organiseren wij weer een zwermtocht, een gezellig samenkomen met collega
imkers, en even binnenkijken bij je collega, deze keer gaan wij naar Hoedekenskerke bij Arjan
van Damme. Iedereen is welkom op deze dag! Meer informatie over deze tocht vind je verderop
in dit bijenbrood
Veel leesplezier toegewenst in deze Ons Bijenbrood van mei,
Groet,
Femke van Alphen
Voorzitter imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland

 


2
Activiteitenkalender
 31 mei zwermtocht bij imker Arjan van Damme (zie verderop in de nieuwsbrief voor meer
informatie)
 Landelijke open imkerij-dagen 14 en 15 juli
 Voor de meest actuele activiteiten van de NBV, kijk op www.bijenhouders.nl/agenda.

Praktijkdocenten
Dit jaar zijn er vijf cursisten uit Zuid-Beveland (uit Borsele, Kapelle en Waarde) voor de
basiscursus. Het leren in de praktijk is noodzakelijk om de basiskennis van het imkeren mee te
krijgen. Hiervoor hebben we ieder jaar een aantal praktijkdocenten nodig, die het leuk vinden om
hun kennis over te brengen. We zijn heel blij dat wij weer een aantal imkers bereid hebben
gevonden om hun tijd hierin te investeren en willen ze hiervoor hartelijk bedanken!

 


Onderscheiding Henk van der Scheer
Onlangs heeft Henk van der Scheer, oud-voorzitter van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland,
een lintje ontvangen. Hij is nu ridder in de orde van Oranje-Nassau. Henk was zeer vereerd met
zijn onderscheiding en wist onvoorbereid nog een toespraak te geven ook.

 

 


Zwermtocht 31 mei; neem een kijkje in de keuken van je collega-imker
Op 31 mei zijn we welkom bij imker Arjan van Damme (06-48616374). Om 19 uur verzamelen
op locatie Papegaaistraat 2 Hoedekenskerke. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk naar de
locatie. Vergeet je bijenpak niet. Er is geen toilet aanwezig.
Wil jij ook je bijenstal openstellen voor collega-imkers? Geef je op via Cindy de Jonge (zie
contactgegevens onderaan).

 


Honingetiketten te koop
De vereniging verkoopt Zeeuwse honingetiketten. Deze kunnen na bevochtiging op de pot
geplakt worden. De prijs voor 500 etiketten is € 25,-. Voor een voorbeeldetiket of een bestelling,
neem contact op met Cindy de Jonge (zie contactgegevens onderaan).

 


3
Mogelijke cursus praktisch imkeren voor gevorderden
De Zeeuwse afdelingen en de Wal van Brabant is gevraagd om te peilen of er interesse is in een
cursus praktisch imkeren. Dit is een cursus voor gevorderden. Bij voldoende belangstelling
wordt deze mogelijk in 2019 gestart. Je kunt je interesse voor 29 juni kenbaar maken via Femke
van Alphen (zie contactgegevens onderaan).

 


Cursus biodynamisch imkeren op 10 november
Afdeling Walcheren organiseert een ééndaagse intensieve cursus biodynamisch imkeren in
Oostkapelle. Meer informatie in de bijlage. Aanmelding kan via m.v.hoogenhuyze@planet.nl.

 


Landelijke open imkerij-dagen 14 en 15 juli
Aanmelden hiervoor kan via de website van NBV: https://www.bijenhouders.nl/landelijke-openimkerijdag of via Femke van Alphen (zie contactgegevens onderaan). Imkers ontvangen een
gratis presentatiepakket.

 


Vind je het leuk om kinderen te vertellen over bijen?
We zijn nog op zoek naar mensen die wat willen vertellen over de wondere wereld van de bij op
een basisschool. Je ontvangt hiervoor een vergoeding. Meer informatie via Femke van Alphen
(zie contactgegevens onderaan).

 


Zoek je plekje
Ben je nog op zoek naar een plek om 1 of 2 volken te plaatsen? We hebben belangstellenden
uit Driewegen en het Goese meer. Meer informatie via Femke van Alphen (zie contactgegevens
onderaan).

 


Het verhaal van een Kloetingse imker in Afrika
Jan Koeman woont in Kloetinge en helpt bijenhouders in Afrika. Hier lees je zijn verhaal.
Het afgelopen jaar ben ik via PUM Netherlands senior experts drie maal in Oost Afrika geweest
om bijenteelt projecten te adviseren. Als tropisch landbouwkundige en bakkerij expert was ik al
enkele malen via PUM actief in bakkerij projecten in Afrika. Het imkeren in Afrika staat echter
volop in de belangstelling omdat het voor veel arme mensen op het platteland een extra bron
van inkomsten kan zijn en weinig investering in materialen vraagt. Ook in Afrika is honing een
gewild product met een hoge prijs. De honing opbrengst per volk is vaak laag en de kwaliteit laat
te wensen over. Een uitdaging dus om met voorlichting en demonstraties lokale imkers te helpen
hun bedrijfsvoering te verbeteren.
Een PUM missie duurt meestal 2 weken. Het is dus goed te combineren met mijn werk in
Zeeland voor de Zeeuwse Vlegel (streekeigen tarwe en brood) en het verzorgen van mijn
bijenvolken in Zeeland (8 stuks op dit moment). Mijn eerste bijenmissie in 2017 was naar
Ethiopië, waar een vrouwenproject in de hoofdstad Addis Ababa mijn hulp had ingeroepen om
een business plan te maken voor ‘Urban Beekeeping’. Jawel, ook in deze grote miljoenenstad
kan je bijen houden! Ik bezocht een aantal imkers aan de groene randen van de stad die met
Langstroth bijenkasten werken en gemiddeld 40 kg honing per volk/jaar oogsten. De honing kost
daar net zoveel als bij ons, ca. € 10,-/kg. En dat terwijl een dagloon voor ongeschoold werk ca €
2,- is.
4
Je begrijpt dat een paar bijenvolken een
aantrekkelijke extra bron van inkomsten
kan zijn! De uitdaging is nu om in dit
project ca. 250 arme analfabete vrouwen
te trainen in het imkeren, waarna ze in
groepjes van 10 een eigen bijenstal gaan
runnen. De honing zal op een centrale
plaats worden geslingerd en afgevuld. De
initiatiefneemster is nu bezig om de
nodige fondsen te verwerven waarna ik
met behulp van lokale ervaren imkers het
project verder zal adviseren. Ethiopië
produceert op dit moment van alle
Afrikaanse landen de meeste honing.
Omdat een groot deel van deze honing
gewonnen wordt op de manier zoals het al
eeuwen gaat, namelijk uit de zogenaamde
‘log-hives’, holle boomstammen of
mandvormige korven die in bomen
worden opgehangen, is het een uitdaging
om een moderne manier van imkeren met
Langstroth kasten te introduceren. Op die manier kan je schoner werken (geen onrijpe honing of
broed in de honing) en is het ook mogelijk om honing van een specifieke plant/boom/bloem te
winnen (mono floraal). Hier is namelijk veel vraag naar. Bovendien kan je van vrouwen moeilijk
verlangen dat ze in bomen gaan klimmen om honing te oogsten, dus is het imkeren met kasten
de enige aangewezen weg.
In maart en april dit jaar ben ik kort na elkaar naar Rwanda en Kenya gegaan voor 2 andere
bijenteelt projecten. In Rwanda, het vruchtbare land van de 1000 heuvels maar ook van de
verschrikkelijke genocide die daar 24 jaar geleden plaats vond, help ik een lokale priester met
de ontwikkeling van de imkerij voor de lokale ‘Mama Dunia’ gemeenschap aan de rand ven het
Kivu meer. Hij heeft 70 Keniaanse Top Bar Hives (KTBH) door een timmerman laten maken en
het afgelopen jaar is geprobeerd om zoveel mogelijk wilde zwermen te vangen in deze kasten.
Toen men 30 volken had heeft er echter een dramatische gebeurtenis plaatsgevonden. Eind
vorig jaar trad er een plaag op van de ‘Fall Army Worm’ (Spodoptera frugiperda, een soort
processie rups) in het mais gewas van de boeren in deze streek. Deze plaag is vanuit de lucht
met sproeivliegtuigen bestreden, wat tot een grote sterfte onder de bijenvolken heeft geleid.
Heel triest, men moet nu met een drietal overgebleven volken weer opnieuw beginnen. Voor de
landbouwkundigen in Rwanda is het begrijpelijk dat een misoogst van mais met daarbij
duizenden gedupeerde boeren en mogelijk hongersnood, zoveel mogelijk voorkomen moet
worden. Voor het Mama Dunia project is mijn belangrijkste advies geweest om verder te gaan
met imkeren in de nog aanwezige bos- en natuurgebieden omdat daar nooit met
bestrijdingsmiddelen zal worden gewerkt.
5
Voor het bijenproject in Rwanda heb ik van
de Imkershop uit Middelburg een aantal
minder courante bijenpakken, sluiers en
handschoenen gekregen om daar achter te
laten. Dat was heel welkom, want Rwanda is
een straatarm land. Hartelijk dank Chiel!
In Kenya heb ik onlangs voor PUM in
samenwerking met Greenforest Foods, een
grote honingverwerker uit Nairobi, een
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om de honingproductie bij imkers in Kenya te
vergroten. De vraag naar honing is Kenia is veel groter dan het aanbod en ook hier weer hoge
prijzen in de winkels van ca. € 4,- voor een potje honing van 450 gram. Net als in Ethiopië zijn
imkers hier meer ‘honing-jagers’ dan bijenhouders. PUM wil graag met een aantal ondernemers
in Kenya trainingen gaan verzorgen om het imkeren met de KTBH en de Langstroth kasten te
stimuleren. Het land beschikt over enorm uitgestrekte acacia bossen waar vrijwel geen
landbouwactiviteiten (dus geen bestrijdingsmiddelen!) plaats vinden. Dit kan
een goede kwaliteit honing en bijenwas opleveren, wellicht ook met een biologisch keurmerk. De
grootste uitdaging is om de volken te laten overleven in een kast gedurende de droge perioden
zonder dracht. Bijvoeren van een volk is iets waar men in Kenya nog nooit van gehoord heeft.
Na de bloei en honingoogst vertrekken de vaak kleine volkjes naar elders, om weer terug te
keren na de regens bij een volgende bloeiperiode van de acacia’s. Het zijn dus migrerende bijen
en de tijd zal het leren of ze genegen zijn om langer op 1 aantrekkelijke plek te blijven wanneer
ze worden voorzien van voldoende water en voedsel. Ik heb in Kenya gesproken met diverse
bijenteelt onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers van lokale universiteiten. Het ziet er
naar uit dat ik het komende jaar zeker nog eens terug zal gaan om te helpen met de opzet van
een demonstratie bijenstal waar vernieuwingsgezinde imkers een praktische training kunnen
krijgen.
Je wil natuurlijk graag weten of bijen in Afrika anders zijn dan bij ons in Nederland. Ze behoren
in Oost Afrika allemaal tot hetzelfde geslacht als bij ons, dus Apis mellifera, en op het eerste
gezicht lijken ze ook identiek. Maar ze zijn over het algemeen een stukje kleiner en behoren tot
de ondersoort scutellata. Voor de maatvoering in de bijenkasten moet je daar zeker rekening
mee houden. De afstand van hart tot hart van de toplatten moet dan ook 32 mm zijn in plaats
van 38 mm bij ons. Ook is de kleurvariatie enorm, van vrijwel gitzwart tot fel geel. En jammer
genoeg steken de bijen in Afrika ook!
PUM Netherlands senior experts in Den Haag is altijd op zoek naar imkers met de nodige
ervaring die minimaal twee keer per jaar uitgezonden kunnen worden naar een
ontwikkelingsland in Zuid-Amerika, Afrika of Azië. Wil je hier meer over weten dan kan je contact
met mij opnemen of de website van PUM raadplegen: www.pum.nl
Jan Koeman Kloetinge Tel. 06-10874388

 


6
Advertentie broedstoof en Melkbus (van Wim Terporten)
Contactgegevens: Wim Terporten, Odinstraat 41, Kapelle, 0113-344427
BROEDSTOOF
Deze broedstoof heb ik altijd gebruikt om emmers gekristalliseerde honing heel langzaam te
ontdooien met het gewenste resultaat: mooie vloeibare honing. De broedstoof functioneert nog
steeds prima. Vraagprijs € 10,00.
MELKBUS
Deze originele melkbus met sleutel gebruikte ik altijd om grotere hoeveelheden vloeibare honing
netjes in de glazen potten te krijgen; zonder knoeien, enz. Vraagprijs € 25,00.
Nieuws en advertenties
Heeft u nog leuke weetjes of foto’s voor in het bijenbrood? Of wilt u een advertentie plaatsen?
Stuur het door naar Cindy de Jonge (zie contactgegevens onderaan).
Contactgegevens bestuur Afdeling Noord- en Zuid-Beveland
Algemeen e-mailadres: Imkersdebevelanden@gmail.com
Adres: Stationsweg 22, 4451 HK Heinkenszand
Femke van Alphen (voorzitter) 06-12768215 femkevanalphen89@gmail.com
Piet Verkooijen (secretaris) 0113-562476 pverkooijen@protonmail.com
Cindy de Jonge (2de secretaris) 06-15247750 cindy_de_jonge@hotmail.com
Piet Wondergem (penningmeester) 0113-655466
Jan Honing 0113-506060 jmhoning@zeelandnet.nl
Arjan van Damme 06-48616374 arjanvandamme@hotmail.com

Contactgegevens

Graag beantwoorden wij uw vragen via ons algemene email adres.

imkersdebevelanden@gmail.com

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
imkersdebevelanden@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.