Afdeling: NOORD- EN ZUID BEVELAND

Nieuwsbrief 'ons bijenbrood' oktober 2018

Mededelingenblad imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland
Redactie Cindy de Jonge
Oktober 2018
ONS BIJENBROOD

 

Mededelingenblad imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland
- oktober 2018 -Voorwoord

 

Beste collega imkers,
Wat is dit bijenjaar snel gegaan, en wat was het een succes met die record temperaturen! Ik geloof
dat we allemaal lekker van onze bijen hebben kunnen genieten, en hierbij voldoende honing
hebben kunnen slingeren. Nu is het zaak om bezig te zijn met de inwintering van onze volken, en
zo een goede start te hebben voor de winter. Ga je verder met het aantal volken dat je nu hebt of
maak je de keuze om te verenigen en verzekerd te zijn van een goede start in het voorjaar? We
hopen natuurlijk dat het volgend bijenjaar ook weer zo geweldig word!
Dit bijenjaar zullen we herinneren als het jaar met de record temperaturen en honing opbrengst.
Maar ook als het jaar van de Zeeuwse Bijenstrategie, welke op 4 juli jl. is ondertekend door
meerdere partijen, met de belofte om alles in het werk te stellen om het leefgebied van de bij zo
goed mogelijk te voorzien. Wij van de imkerverenigingen hebben toegezegd om educatief aan de
slag te gaan, door middel van lessen op scholen. Ook bewustwording is een onderdeel, en
hiervoor zijn we in contact gekomen met de gemeentes binnen ons werkgebied. Met het project
Nederland Zoemt zijn we naar de gemeentes toegegaan, om ze te enthousiasmeren voor het
project en te zorgen dat zij mee gingen doen, en zo mee kunnen dingen naar de benoeming van
Bij-vriendelijke gemeente. Het is geweldig om te kunnen melden dat er al meerdere gemeentes
binnen ons gebied zichzelf bij-vriendelijke gemeente mogen noemen! Meer hierover verder in het
Ons Bijenbrood.
Ook de honingkeuring was een succes dit jaar, en was goed bezocht, meer hierover verder in het
Ons Bijenbrood.
Deze zomer is er ook geboortenieuws, op 13 augustus zijn mijn man Roy en ik trotse ouders
geworden van zoon Quinten. Hij groeit hartstikke goed en met ouders die passie hebben voor
bijen, kunnen we hem wellicht in de toekomst ook verwelkomen als imker!
Ik hoop dat u weer veel plezier beleeft aan deze editie van Ons Bijenbrood en dat wij u ook
volgend jaar weer mogen verwelkomen binnen de vereniging.
Groet,
Femke van Alphen
Voorzitter imkervereniging Noord- en Zuid-Beveland

 

Activiteitenkalender
• 29 november lezing van Rinus Sonmeyer in ‘s Gravenpolder (onder voorbehoud)
• Januari/februari 2019 gaan we de Imkershop in Middelburg bezoeken
• Voor de meest actuele activiteiten van de NBV, kijk op www.bijenhouders.nl/agenda.
• Studiedagen NBV najaar 2018 https://www.bijenhouders.nl/studiedagen-november
Sonmeyer vertelt over angelloze bijen
Eind november is de heer Sonmeyer uitgenodigd om ons te vertellen over de angelloze bijen. Een
uitnodiging volgt nog.

 

We zoeken nog praktijkdocenten voor 2019
Voor 2019 hebben zich weer veel cursisten gemeld voor de basiscursus (13 cursisten komen uit
de regio Noord- en Zuid-Beveland!). Het leren in de praktijk is noodzakelijk om de basiskennis van
het imkeren mee te krijgen. Hiervoor hebben we ieder jaar een aantal praktijkdocenten nodig, die
het leuk vinden om hun kennis over te brengen. Heb je interesse om een beginnende imker de
kneepjes van ons mooie vak te leren? Geef je op bij Arjan van Damme (zie contactgegevens
onderaan).

 

Honingkeuring 2018; hoge kwaliteit honing!
Verslag van de honingkeuring gehouden op 6-09-2018 te Ovezande.
Aanwezig waren een groot aantal leden, alhoewel
sommigen gemist werden. De belangrijkste
ontbrekende was natuurlijk onze voorzitter Femke (net
bevallen), haar echtgenoot Roy was haar
vertegenwoordiger.
Cindy nam de taak van dagvoorzitter op zich. Voor de
honingkeuring waren er 18 inzendingen, die door de
keurmeester Hennie Koens gekeurd werden. Als hulp
had zij een vriendin meegebracht zodat een en ander
vlot verliep.
De tijd benodigd voor het keuren werd gebruikt om bij te
praten over de ontwikkelingen met de bijen het
afgelopen seizoen en een presentatie van Jan Koeman
over zijn ervaring met imkeren in Afrika.
Rest mij de uitslag bekend te maken
Eerste prijs vloeibaar: Jan Koeman met een 10
Eerste prijs kristaliserend: Arjan van Damme met een 9.8
Eerste prijs creme: Femke van Alphen met een 9.5
Opvallend was de kwaliteit van de inzendingen. Het
laagste punt voor vloeibaar was 9.0 en het laagste punt
van alle inzendingen was 8.7.
Piet Verkooijen

 

Jan Honing vertelt over de samenwerking met MEC (Milieu Educatie Centrum in Goes)
Het MEC, de bijen en ik
Na 45 jaar in Krabbendijke gewoond te hebben, zijn we in 2011 naar een appartement in Goes
vertrokken.
Mijn vrouw vertelt altijd “de bijen hadden eerder een nieuw onderkomen dan wij”, want ik mocht
mijn bijen onderbrengen in de bijenstal van de Hollandsche Hoeve. Na jaren informeren of onze
vereniging deze stal mocht gebruiken kwam ineens de toestemming. Met Henk van de Scheer,
onze vorige voorzitter, ben ik naar de gemeente geweest waar men ons beloofde een goed pad
naar de bijenstal aan te leggen en het is een mooi schelpenpad geworden.
Hoe en wanneer ik voor de eerste keer met Astrid Meijer van het MEC in contact kwam, kan ik me
niet meer herinneren, maar al gauw deed ik mee aan het recycling project “Na-schoolse opvang”.
In 2014 ging ik voor de eerste keer met het project “Imker in de klas” naar een basisschool, waar ik
iets mocht gaan vertellen over de bijen. Met dia’s van Henk, alle imker attributen en een
aangepast 6 raams kastje met de boven- en een zijkant van glas, een goed alternatief voor de 2 of
3 raams observatiekast, die een stuk lastiger te transporteren is, ging ik op pad.
Het kastje werd `s morgens vroeg, of `s avonds laat uit de stal opgehaald en werd na het
schoolbezoek weer op de oude plaats teruggezet.
De scholen werden ons (we zijn met 4 imkers gestart) toegewezen door Astrid. Helaas moesten
de anderen door verschillende omstandigheden afhaken.
In de afgelopen jaren mocht ik diverse malen assisteren bij activiteiten van het MEC. Woensdag
19 september stond op het programma “De imker vertelt”, waarbij ik voor de kinderen op de zolder
van het MEC weer mijn verhaal mocht doen.
De helft van de kinderen gingen lippenbalsem maken en de andere kinderen gingen met mij naar
de stal. Om beurten een imkerpak aan, om zonder angst naar binnen te gaan. Natuurlijk grote
hilariteit, pakken die tot de enkels reikten, gelukkig maar, want korte broeken waren in de
meerderheid.
Ze zagen een stukje raat door de bijen zelf gemaakt, konden in de TBH goed zien hoe de bijen zelf
hun raten bouwen en keken in de spaarkasten, die met een plaat perspex of plastic waren
afgedekt. Ook de beroker en andere attributen werden bekeken. Hierna wisselen met de andere
kinderen, ook zij vonden het heel interessant en spannend. Al met al was het weer een hele leuke
middag, voor de kinderen, maar ook voor de imker!

 

Zeeuwse imkers werken mee aan educatie van kinderen
In verband met de ambitie van de ondertekenaars van de Zeeuwse Bijenstrategie om Zeeland de
meest bijvriendelijke provincie van Nederland te maken heeft de NBV besloten zich te richten op
bijvriendelijke gemeenten en voorlichting en educatie. Om die reden is er contact gezocht met het
Instituut voor Natuureducatie (IVN) om een educatieproject te maken voor Zeeuwse basisscholen.
De werkgroep educatie van de kring Zeeland in oprichting zal in overleg met IVN komen tot een
definitief plan van aanpak voor 2019 en 2020. Er wordt onder andere gedacht aan het verzorgen
van een gastles voor de Zeeuwse basisscholen waarbij vrijwilligers van IVN en de afdelingen van
NBV worden ingezet. Om die reden zoekt de kring Zeeland per afdeling 2 vrijwilligers die bereid
zijn minimaal 5 x een dagdeel op jaarbasis te worden ingezet. De helft van de gastlessen wordt
verzorgd door vrijwilligers uit het netwerk van IVN. De betreffende vrijwilligers dienen allemaal
een korte scholingsbijeeenkomst te volgen opdat het verhaal op alle basisscholen hetzelfde is.
Voor de inzet ontvangen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur plus
vergoeding van de reiskosten. Aanmelding van vrijwilligers kan via
imkersdebevelanden@gmail.com.

 

Nieuws en advertenties
Heeft u nog leuke weetjes of foto’s voor in het bijenbrood? Of wilt u een advertentie plaatsen?
Stuur het door naar Cindy de Jonge (zie contactgegevens onderaan).
Contactgegevens bestuur Afdeling Noord- en Zuid-Beveland
Algemeen e-mailadres: Imkersdebevelanden@gmail.com
Adres: Stationsweg 22, 4451 HK Heinkenszand

 

Femke van Alphen (voorzitter) 06-12768215 femkevanalphen89@gmail.com
Piet Verkooijen (secretaris) 0113-562476 pverkooijen@protonmail.com
Cindy de Jonge (2
de
secretaris) 06-15247750 cindy_de_jonge@hotmail.com
Piet Wondergem (penningmeester) 0113-655466
Jan Honing 0113-506060 jmhoning@zeelandnet.nl
Arjan van Damme 06-48616374 arjanvandamme@hotmail.com

Contactgegevens

Graag beantwoorden wij uw vragen via ons algemene email adres.

imkersdebevelanden@gmail.com

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
imkersdebevelanden@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.