Afdeling: NOORD- EN ZUID BEVELAND

Producten en diensten

Bestuivingsimkers

Enkele imkers bieden volken aan voor de bestuiving van groente en fruit. Neem contact op met Nico van de Zande (nicozande@kpnplanet.nl) of via ons algemene e-mailadres. 

Biodiversiteit

Als imkersvereniging staan wij ook voor een gezonde leefomgeving voor “onze” bijen en alle andere bestuivende insecten. We zetten ons in om op de Bevelanden verschillende initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit, voedsel en een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten in de breedste zin van het woord. Altijd in nauwe samenwerking met provincie, gemeentes, overheid, akkerbouwers, woningbouwverenigingen, natuurorganisaties en particulieren. Zo kunnen we meedenken over het "bijvriendelijk" inrichten van de omgeving, helpen om duurzame initiatieven te stimuleren en het adviseren over een duurzame inrichting van de omgeving. Heeft u zelf ideeën of plannen? Wij komen graag in contact om te onderzoeken welke samenwerkingen mogelijk zijn.

Imker in de klas

Al jaren biedt het MEC de Bevelandse basisscholen een gastles “Imker in de klas” aan. De gastdocenten zijn imkers van de imkervereniging “De Bevelanden”. Ze vinden het een leuke uitdaging om hun enthousiasme voor bijen over te brengen op basisschoolleerlingen. Hun eigen imkerspullen nemen ze altijd mee en als het mogelijk is ook nog een minikastje met levende bijen. De leerlingen én leerkrachten zijn altijd heel geïnteresseerd. Ook de “Wilde bij” krijgt een plekje in de gastles. Meer informatie via Astrid Meijer van het MEC tel. 0113-252628 / info@mecdebevelanden.nl

 

Contactgegevens

Graag beantwoorden wij uw vragen via ons algemene email-adres imkersdebevelanden@gmail.com. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voorzitter
Eric Mahieu: 06-54983171

Secretaris
Cindy de Jonge: 06-15247750

Penningmeester
Jan Koeman

Algemeen bestuur
Leon van de Zande en Arco van Sabben

Reserve bestuurslid
Gerrit Spaans
imkersdebevelanden@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.